Všeobecné podmínky pronájmu karavanů/obytných vozů Caravan Car s.r.o.

Provozní řád Obytného vozu/Karavanu je zdůrazněním základních pravidel z obchodních podmínek. Prosíme o dodržování níže uvedených zásad po celou dobu pronájmu:

Doklady, min. doba pronájmu

 • Obytný vůz – platný řidičský průkaz skupiny B + platný doklad totožnosti (OP/Cestovní pas) po celou dobu pronájmu.
 • Karavan – platný řidičský průkaz skupiny B (celková hmotnost soupravy 3500Kg), BE (celková hmotnost soupravy 4250 kg) nebo B+E (celková hmotnost soupravy 3500+3500kg) + platný doklad totožnosti (OP/Cestovní pas) po celou dobu pronájmu.
 • Věk nájemce min. 25 let a praxe v řízení vozidel nejméně 2 roky.
 • Pronajatý Obytný vůz/Karavan smí řídit pouze nájemce, nebo osoby uvedené v Nájemní smlouvě.
 • Minimální doba pronájmu (fakturace) jsou 3 dny, v hlavní sezóně (červen, červenec, srpen) minimálně týden (7 dní).
 • Při předčasném ukončení pronájmu Obytného vozu/Karavanu se nájemné nevrací.

Kontrola tažného zařízení na vozidle nájemce

 • Nutná kontrola funkčnosti tažného zařízení a kompatibilita zásuvky tažného zařízení na autě nájemce (7- pólová zásuvka, 13- pólová zásuvka) se zásuvkou karavanu (info u provozovatele).
 • Vyčištění a odmaštění tažného zařízení na autě nájemce před zahájením pronájmu.

Předávka/vrácení/pozdní vrácení karavanu/obytného vozu

 • Předávka Obytného vozu/Karavanu a seznámení s obsluhou všech zařízení i příslušenství trvá cca 45 min. Zpětné převzetí cca 30 – 40 min.
 • Vyzvednutí a vrácení obytných vozů a přívěsů je možné pouze na naší provozovně v Ostrovačicích
 • Čas předávky/vrácení Obytného vozu/Karavanu je určen pronajímatelem po vzájemné dohodě s nájemcem. V případě pozdního vrácení, než je dohodnuto, zaplatí nájemce vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu 3.000 – 5.000,- Kč (dle délky prodlení).
 • Obytný vůz/Karavan se předává/vrací čistý, vždy s vyprázdněnou toaletní a odpadní nádrží. Při vrácení znečištěného karavanu nebo s nevyprázdněnou toaletní/odpadní nádrží účtujeme částku 1.500,- Kč. Při silném znečištění (olejem, barvou atd.) až 5.000,- Kč. Při odstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme skutečně vynaložené náklady na opravu. Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
 • Obytný vůz se předává/vrací s plnou nádrží pohonných hmot (případně se stejným stavem jako při předávce).
 • Nájemce je povinen při vrácení Obytného vozu/Karavanu upozornit pronajímatele na případná poškození či zničení Obytného vozu/Karavanu nebo jeho příslušenství/vybavení a způsobenou škodu uhradit dle pokynu pronajímatele.
 • Po dobu pronájmu je možno v našem areálu zanechat bezplatně Vaše vozidlo (včetně zanechání klíčů k vozu).

Platební podmínky

 • Nezávazná rezervace Obytného vozu/Karavanu na daný termín platí 5 kalendářních dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha. V případě neuhrazení zálohy v uvedené době se rezervace ruší.
 • Závaznou se stane rezervace v okamžiku úhrady rezervační zálohy v hotovosti nebo bezhotovostně (dnem připsání částky na bankovní účet pronajímatele). Výše rezervační zálohy činí 30% z celkové částky pronájmu.
 • Nájemné se hradí předem, v plné výši, nejpozději v den převzetí vozidla, zároveň se složením příslušné kauce Výše nájemného je stanovena v platném ceníku u každého Obytného vozu/Karavanu.
 • Vratnou kauci (30 000 Kč/Obytný vůz, 20 000 Kč/Karavan) platí nájemce pronajímateli převodem na účet pronajímatele, blokací na kreditní kartě nebo v hotovosti v den zahájení pronájmu. Kauci vrací pronajímatel v plné výši po zpětném převzetí Obytného vozu/Karavanu. V případě poškození/zničení Obytného vozu/Karavanu nebo pozdním vrácení nájemcem se škoda uspokojí z kauce a nájemci se vrácí poměrná část.
 • K ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500,-Kč/Obytný vůz, 800,-Kč/Karavan vč. DPH.

Storno podmínky

 • Rezervační záloha se vrací v plné výši v případě zrušení (storno) nejpozději 2 měsíce před zahájením pronájmu. Z rezervační zálohy bude stržen administrativní poplatek 1 500 Kč. Při zrušení (storno) v době kratší, než 2 měsíce.Při zrušení smlouvy 48 hodin a méně před zapůjčením – 100% ceny nájmu, 30 dnů a méně před zapůjčením – 50 % ceny nájmu, jinak – 30 % nájmu..

V případě poruchy/nehody/jiné nestandardní události

 • Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli.
 • Veškeré opravy nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
 • Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události, pořídit nákres či fotodokumentaci.
 • V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného.
 • Vůz je po celou dobu nájmu havarijně pojištěn – spoluúčast činí 10% minimálně 10 000 Kč.
 • Při ztrátě dokladů nebo klíčů od obytného vozu bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 6.000,- Kč + spojené náklady.
 • Při ztrátě dokladů nebo klíčů od obytného přívěsu bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 4.000,- Kč plus spojené náklady.

Je zakázáno

 • Provádět jakékoliv úpravy v interiéru nebo exteriéru Obytného vozu/Karavanu (šroubování, vrtání, polepování, atd.).
 • Uvnitř Obytného vozu/Karavanu používat otevřený oheň (svíčky, prskavky, atd.).
 • Uvnitř Obytného vozu/Karavanu kouřit.
 • Uvnitř Obytného vozu/Karavanu přepravovat/přechovávat jakákoliv zvířata.
 • Uvnitř Obytného vozu/Karavanu převážet jízdní kola, skútry/motorky, lyže či jiné předměty, které by mohly poškodit interiér.
 • Používání běžného toaletního papíru do chemického WC.
 • Používání chemického WC bez chemie.
 • Používání postelí – paland osobami nad stanoveným váhovým limitem.
 • Úmyslné poškozování interiéru/exteriéru karavanu/obytného auta..

Doporučujeme před každou jízdou

 • Přepnout lednici na provoz 12V.
 • Zkontrolovat vypnutí všech vodovodních baterií a uzavření toalety.
 • Uschovat všechny předměty do skříněk/schránek.
 • Zkontrolovat zda jsou všechny skříňky/schránky i dveře řádně uzavřeny a uzamčeny.
 • Zkontrolovat zda jsou uzavřena všechna okna (zvláště střešní), za jízdy nesmí být otevřena ani na ventilaci.
 • Zkontrolovat řádné připojení karavanu a funkčnost směrovek/brzdových světel.